tisdag 24 juni 2014

Sjung och le eller Sommartider, hej, hej!

I dag startar årets upplaga av Allsång på Skansen.
Sänds varje tisdag till och med den 12 augusti.
(Meddelas endast på detta sätt)

Inga kommentarer: